Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia SilesiaWorks dopasowujemy do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy byli w stanie nabytą wiedzę, przekuć w odczuwalną wartość dla firmy.

Przykładowe szkolenia z naszego portfolio:

Event Storming

Domain Driven Design

Specification By Example

Software Craftsmanship / eXtreme Programming

Scrum Foundation

Agile at Scale (LeSS, SAFe)

OKRs (Objectives Key Results)

Agile Software Development Advanced

Agile Leadership

Product Management Skills

Impact Mapping + User Story Mapping

#ValueFirst / EVO by Tom Gilb

Warsztaty kreatywności